PERFIL

ESTADOS MEXICO-45
BS-09-06-2017-67
LogosPartidos-03

DIPUTADA

Martha Hilda González Calderón

 • TRABAJO
 • ROL
 • EXTRA
 • APROBADAS
 • PRESENTADAS
 • PENDIENTES
 • RECHAZADAS
 • RETIRADAS
 • APROBADAS
 • PRESENTADAS
 • PENDIENTES
 • RECHAZADAS
 • RETIRADAS
 • INTEGRANTE DE COMISIÓN
 • LIDER DE GRUPO PARLAMENTARIO
 • PRESIDENTE DE JUCOPO
 • KLOUT
 • GOOGLE SCORE
 • NO 3 DE 3